Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, chất độc gia cam - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, chất độc gia cam - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-071590-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng