Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp phát bằng lệnh chi tiền - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phát bằng lệnh chi tiền - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-009605-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng