Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS309
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do; Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng