Thủ tục hành chính: Cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS262
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng