Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-068630-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư - Sở Tài chính Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
+ Tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3 (truy cập qua Cổng thông tin điện tử sotaichinh.hanoi.gov.vn); Trả kết quả thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận, hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng