Thủ tục hành chính: Cấp lại sổ hộ khẩu do mất, hư hỏng trên địa bàn Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại sổ hộ khẩu do mất, hư hỏng trên địa bàn Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-067010-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an Thành phố Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã (Công an cấp xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp sổ hộ khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng