Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-HDU-135171-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp thay đổi địa điểm); Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ(đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc giấy phép đã bị mất, bị rách nát)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng