Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-279051-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng