Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc (nếu bị mất trong các trường hợp: bão lụt, hỏa hoạn, động đất có xác nhận của chính quyền địa phương; bị trộm, cướp, trấn lột có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an) - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc (nếu bị mất trong các trường hợp: bão lụt, hỏa hoạn, động đất có xác nhận của chính quyền địa phương; bị trộm, cướp, trấn lột có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an) - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-121882-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng