Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị rách, bị tiêu hủy - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị rách, bị tiêu hủy - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-034537-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnGiấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng