Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-223845-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp: mang các giấy tờ có liên quan để đối chiếu tại Sở Y tế
- Nếu nộp bằng đường bưu điện hoặc uỷ quyền: thành phần hồ sơ theo quy định.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng