Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Lai Châu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Lai Châu

Số hồ sơ: T-LAC-075839-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng