Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện bị mất do chìm đắm, hoặc bị cháy - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện bị mất do chìm đắm, hoặc bị cháy - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-025578-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng