Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-279039-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng