×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-190053-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng