×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh do bị mất - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh do bị mất - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-008207-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng