Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-284840-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông-Lâm-Thủy sản tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông-Lâm-Thủy sản tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp, Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi bản chính); gửi theo đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của cơ sở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của kết quả trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cũ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng