Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-164192-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng