Thủ tục hành chính: Cấp lại/ gia hạn giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn thành lập phòng chẩn trị y học cổ truyền - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại/ gia hạn giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn thành lập phòng chẩn trị y học cổ truyền - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-063617-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Vĩnh phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng