Thủ tục hành chính: Cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập đại lý kinh doanh bán lẻ thuốc chữa bệnh - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập đại lý kinh doanh bán lẻ thuốc chữa bệnh - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-063204-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng