Thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-BS38
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ thông báo bằng văn bản cho cá nhân biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng