Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS789
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Tại Sở Tư pháp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện). Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng