Thủ tục hành chính: Cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-080146-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng