Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-263141-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng