Thủ tục hành chính: Cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-109533-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng