Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại Bằng tổ quốc ghi công - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Bằng tổ quốc ghi công - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-087693-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp Xã.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 70 ngày làm việc (không kể thời gian Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng