Thủ tục hành chính: Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống; Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng ba trở xuống; Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-084324-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng