Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong nước - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong nước - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-222216-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng