Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268152-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng