Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252661-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu cấp bản chính Giấy khai sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; trong trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực. Trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng