Thủ tục hành chính: Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS190
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: 1- Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tiền Giang;
2- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.
- Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và cấp tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.
- Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.
- Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.
* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tiền Giang trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.
3- Thông quan hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam)
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng