Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-267905-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời gian được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng