Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-239227-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng