Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252579-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận người có gốc Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng