Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận không hành nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận không hành nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-017285-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng