Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất sản xuất - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất sản xuất - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-239488-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thừa Thiên Huế
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng