Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS28
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Sở Thông tin và Truyền thông
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng