Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy sang tên di chuyển quản lý xe máy chuyên dùng - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy sang tên di chuyển quản lý xe máy chuyên dùng - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-142339-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy di chuyển xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng