Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xuất khẩu,nhập khẩu hóa chất Bảng 1 - Bộ Công Thương

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCT-254463-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua Bưu điện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng