Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất khẩu nguyên liệu, thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc có số đăng ký dạng đơn chất hoặc phối hợp - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xuất khẩu nguyên liệu, thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc có số đăng ký dạng đơn chất hoặc phối hợp - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-028542-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý Dược
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng