Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xe tập lái - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xe tập lái - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS515
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận Đồng Tháp;
b) Qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp;
(tại số 153, QL.30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Thời hạn giải quyết: Thời gian không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng