Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-165189-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Tổng hợp Sở Xây dựng Long An (19 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Tân An, Long An).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận (ghi rõ ngày đến nhận) trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Người nhận giấy phép xây dựng nộp lại giấy biên nhận và nhận thông báo nộp phí xây dựng (trừ trường hợp được miễn thu phí xây dựng theo quy định).
- Công chức trả giấy phép xây dựng viết phiếu nộp lệ phí; phí xây dựng (đối với trường hợp nộp phí xây dựng trực tiếp tại Sở Xây dựng).
- Người nhận giấy phép xây dựng đem phiếu nộp lệ phí; phí xây dựng đến nộp tiền tại Bộ phận Tài vụ phòng Tổ chức hành chính Sở Xây dựng.
- Công chức trả giấy phép xây dựng kiểm tra chứng từ nộp lệ phí; phí xây dựng (hoặc chứng từ chuyển khoản) và yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ giao nhận.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần, riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ buổi sáng (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu
Văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, địa điểm xây dựng, lắp đặt trạm
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc hợp đồng thuê đất, quyết định giao đất của cơ quan nhà nước, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở) – bản sao có chứng thực
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An

Menu