Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-145032-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng