Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công trình - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công trình - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-275710-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (hoặc Công thương) cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng