Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng nhà ở - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-101126-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương (Phòng Quản lý đô thị đối với Tp.Phủ Lý)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (7 ngày đối với thành phố Phủ Lý)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng