Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị (đối với cá nhân) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị (đối với cá nhân) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-113790-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiến trúc Quy hoạch - Xây dựng - Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà ở riêng lẻ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng