Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định (đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho một công trình) - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định (đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho một công trình) - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-118020-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường, Cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng