Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam – Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-111731-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng