Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS175
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp (Phòng Báo chí - Xuất bản).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
+ Hoặc nộp trực tuyến tại website Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng