Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức giải thể thao thành phố - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức giải thể thao thành phố - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151141-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép (không cho phép) tổ chức giải thể thao cấp thành phố
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng